Sparinvest lancerer ny investeringsplatform - Sparindex

08.01.2018
”Ny platform giver investorer adgang til handel med billige investfonde”. Under den overskrift beskriver Dagbladet Børsen mandag 8. januar en ny handelsplatform – Sparindex – som Sparinvest lancerer mandag 15. januar.


Mette Harbo Bossow
Director of indexed Investments
Director of indexed Investments Mette Harbo Bossow, der har ansvaret passive indeksfonde i Sparinvest forklarer i artiklen, at Sparinvest har lanceret platformen, fordi man har set en stigende interesse blandt privatinvestorer for indeksfonde. Disse investorer ønsker at investere på en enkel måde.

Investeringschef og partner i Dansk Formue- og Investeringspleje Johnny Madsen har testet platformen i forbindelse med artiklen og han siger til Børsen:

"Fordelen ved indeksfonde er, at du ved præcist, hvad du får. Vil du have eksponering og spredning mod amerikanske aktieindeks, så kan du få det helt målrettet. Modsat hvis du som privatinvestor udvælger fem aktier, der kan du på godt og ondt risikere at gøre det markant bedre end markedet eller det modsatte. Så indeksfonde giver en fornuftig risikospredning til lave omkostninger"

Prisen for at investerer i Sparinvest indeksfonde ligger på mellem 0,3 og knap 0,9 pct. om året – alt efter hvilken type fond man vælger.

Johnny Madsen forklarer, at han også selv bruger indeksfonde til at sammensætte investeringsporteføljer til eksempelvis at købe udenlandske aktier.

Og i forhold til den nye handelsplatform siger han, efter at have testet den:

"Jeg synes, det er fint, at man får nogle flere værktøjer. Det henvender sig til den gruppe af investorer, som er aktive, og som selv søger efter investeringer"

Den nye platform benytter sig af såkaldt robotrådgivning, hvor man skal svare på 10 spørgsmål for at afklare ens risikovillighed. Herefter vil man blive præsenteret for et investeringsforslag, men man kan også selv sammensætte en portefølje blandt 18 forskellige indeksfonde. Investorer på platformen vil få tilbudt at lægge deres investeringer i depot i Saxo Bank, men de kan også vælge at få investeringsforslaget tilsendt på en mail og derefter foretage investeringen gennem eget pengeinstitut. 

Der er stort fokus på, hvilke type selskaber man investerer i og i Sparinvest fravælger for eksempel selskaber, der producerer våbentyper, der er på FN’s liste over ulovlige våben.

Det glæder Johnny Madsen, som siger til avisen:

"Det er helt klart en af de ting, der taler for indeksfonde, at man kan være sikker på, at man ikke ender med at investere i eksempelvis en våbenproducent.”

Hvis man ønsker at læse mere om den nye platform kan man læse mere her: https://sparindex.dk/

Læs hele artiklen her (kræver password): https://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/188461/artikel.html

 

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.