Sparinvest lancerer ny afdeling for virksomhedsobligationer

28.08.2012
Sparinvest lancerer nu en ny afdeling for globale investment grade-obligationer, som er virksomhedsobligationer udstedt af solide selskaber med høj kreditvurdering. Afdelingen Investment Grade Value Bonds Udb. – All Countries er derfor et interessant alternativ til eksempelvis traditionelle statsobligationer.
Investment grade-obligationer kan beskrives som en obligationstype, der typisk giver en højere rente end f.eks. danske obligationer mod en lille stigning i risikoen. Begrebet investment grade benyttes om de obligationer, som de internationale rating-bureauer karakteriser som de mest sikre virksomhedsobligationer. Ratingen afspejler derfor, at de selskaber, der udsteder obligationerne, vurderes til at være finansielt stærke og derfor har en god tilbagebetalingsevne.

I Sparinvest bruger vi value-strategien til at analysere os frem til virksomhedsobligationer, som giver et attraktivt forhold mellem afkast og risiko. Den går kort fortalt ud på at finde selskaber, som af den eller anden årsag må betale mere, end de reelt burde, når de låner penge gennem obligationsmarkederne. Kursen på obligationerne afspejler med andre ord ikke selskabernes sundhedsstilstand. Det kan man som investor udnytte til at finde attraktive investeringer, som giver et solidt potentiale, uden at gå på kompromis med sikkerheden. Et af vores kendetegn er derfor, at vi investerer i selskaber med en lav risiko for at gå konkurs.

Afdelingen investerer i obligationer fra 75-100 selskaber over hele verden. Selskaberne vil være fordelt på en bred vidt af sektorer og brancher, og samlet set giver det en god spredning af risikoen og en fornuftig sikkerhed for den langsigtede investor. Det forventes, at afdelingen vil give et bedre afkast end danske obligationer.

Afdelingen er udbyttebetalende og derfor velegnet for almindelig opsparing i form af frie midler, pensionsmidler og børneopsparing. Valutarisikoen afdækkes til danske kroner.

Tegningsperiode og første handelsdag
Afdelingen forventes at have indledende tegningsperiode med forventet første handelsdag den 18. oktober 2012. Tegningsblanket, prospekt mv. vil blive offentliggjort i passende tid inden dette.

Læs mere om afdelingen i brochuren her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.