Sparinvest lancerer indeksfonde for finans og telekom

11.01.2017
Sparinvest INDEX udvider nu indeksuniverset med to nye aktiefonde, der investerer i henholdsvis finans- og telekom-aktier. Det sker ved at følge udviklingen i to udvalgte aktieindeks.
På den måde får man som investor nem adgang til aktier fra specifikke sektorer, samtidig med, at den risiko, der er forbundet med at investere i individuelle aktier mindskes, fordi investeringen bliver spredt på mange selskaber i hele verden. De to nye afdelinger kan indtil videre kun købes ved henvendelse til et pengeinstitut. De ventes børsnoteret indenfor kort tid hvorefter de kan købes via netbank.

De to nye sektorfonde investerer ligesom de øvrige fonde i Sparinvest INDEX efter indekstankegangen, hvor målet ikke er at slå markedet, men at levere et afkast på niveau med det indeks, man følger. Som investor kender man altid den præcise varedeklaration på fondene, for investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks - uanset om kurserne går op eller ned. Indeksfondenes passive strategi holder omkostningerne lave, hvilket i sidste ende kan give en afkastmæssig fordel i forhold til traditionelle, aktivt forvaltede afdelinger. 

Startskud for en række nye sektorfonde

Lanceringen af Sparinvest INDEX Sektor Finans KL og Sparinvest INDEX Sektor Telekom KL er startskuddet for en løbende lancering af i alt ti sektorfonde over det kommende år. Med udgangspunkt i verdensindekset MSCI Worlds forskellige sektor-indeks vil der blive lanceret en sektorfond for ti af de i alt 11 sektorer. Af skattemæssige årsager lanceres der ikke en sektorfond for ejendomme. 

MSCI Worlds forskellige sektor-indeks svarer i princippet til, at verdensindekset MSCI World er splittet op på sektorer. De dækker derfor hele verden og varierer i størrelse afhængig af, hvilken sektor der er tale om. 
De to nye fonde Sparinvest INDEX Sektor Finans KL og Sparinvest INDEX Sektor Telekom KL kommer til at følge MSCI World Financials Index (Finans), som er den største sektor og udgør 17 % af World-indekset og MSCI World Telecommunication Services Index (Telekom), som kun udgør 3 %. 

En del af indeksuniverset

De nye sektorfonde bliver en del af Sparinvest INDEX’ eksisterende univers af indeksfonde, der kan bruges som byggeklodser i en samlet portefølje. Hidtil har det med Sparinvest INDEX været muligt at kombinere forskellige regioner og investeringsstrategier, og med de nye sektorfonde får investorerne endnu bedre muligheder for at skræddersy deres investeringer til netop deres behov. Med en sektorfond kan man investere meget målrettet og udvælge netop den eller de sektorer, man som investor finder mest attraktive.

Besøg www.sparinvestindex.dk

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.