Sparinvest INDEX USA Growth som årets bedste investeringsfond

25.05.2016
Dansk Aktionærforening har kåret Sparinvest INDEX USA Growth som årets bedste investeringsfond blandt aktiefonde med lav risiko.

Fakta om Sparinvest INDEX USA Growth

Oprettet: Maj 2001
Formue: 424 millioner kroner
Rating: 4 ud af 5 stjerner hos Morningstar
Forvaltning: Jacob Loiborg
Beholdning: De fem største investeringer er Apple, Facebook, Amazon, Alphabet (tidligere Google) C-aktie, Alphabet A.

Sparinvest INDEX USA Growth var oppe mod 54 andre fonde, som alle var i kategorien lav risiko med en standardafvigelse på under 12 pct. Standardafvigelsen er et mål for, hvor meget kursen på fonden har svinget i løbet af de seneste fem år. Jo lavere udsving – jo lavere risiko.

Sparinvest INDEX USA Growth har præsteret et afkast på 17,71 pct. årligt i fem år frem til udgangen af 2015. I 2015 gav fonden et afkast på 14,91 pct. En faktor, der også tæller med i pointgivningen og dermed topplaceringen, er den årlige omkostningsprocent, og her ligger indeksfonden fra Sparinvest flot med en ÅOP på kun 0,55 pct.

Jacob Loiborg er forvalter af fonden, og han peger på flere faktorer bag det flotte afkast i 2015. Den ene er, at man har været eksponeret mod dollar, og det har givet en fordel med den stigende dollarkurs. Derudover har fonden en stor andel i IT-aktier, som steg omkring 20 pct. i 2015. USA Growth har desuden en overvægt på 18 pct. af forbrugsgoder i forhold til Sparinvests INDEX USA Value-afdeling, mens finans er undervægtet med 11 pct. i forhold til Value. Alt sammen faktorer, der ifølge Jacob Loiborg har bidraget til de gode resultater.

Når fonden kan holde omkostningerne så lave, skyldes det, at man nok søger at ramme indeksets afkast, men uden at købe alle aktier i indekset. Jacob Loiborg har valgt ikke at følge indekset slavisk og handler gerne for større beløb i færre aktier, når der skal købes ind. Han venter desuden til prisen ser god ud.

"Hvis vi kan skaffe investorerne det samme afkast som indekset uden at ændre på risikoen, så mener vi, at investorerne er ret ligeglade med, om vi holder en ekstrem lav tracking error (at de følger indekset slavisk, red.)," siger Jacob Loiborg.

Læs hele dækningen af årets bedste investeringsfonde i det seneste nummer af ”Aktionæren” (nr. 4 maj 2016)

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.