Sparinvest-fonde trak prisbillig modelportefølje op

05.02.2018
To passive indeksfonde fra Sparinvest var blandt trækhestene i Morningstars prisbillige modelporteføljer. Porteføljerne består af 11 forskellige passive fonde, hvoraf de tre kommer fra Sparinvest. Der er tre porteføljer, hvor de enkelte fonde vejer forskelligt og de tre gav i 2017 et afkast på 5,1-5,5 pct.

Morningstar introducerede porteføljerne 1.juli 2014 og de har siden givet et årligt afkast på 6,6-6,9 pct.
Porteføljerne består ifølge chefanalytiker i Morningstar Nikolaj Holdt Mikkelsen af billige investeringsfonde med eksponering til flere tusinde underliggende værdipapirer som giver spredning på mange lande, regioner, brancher o. lign.

”Udover solid spredning på mange værdipapirer er det primære kriterie for valget af investeringsfonde til porteføljerne færrest mulige omkostninger. Kombinationen af fondene giver en fordeling på 50 pct. aktier og 50 pct. obligationer i porteføljerne,” skriver Nikolaj Holdt Mikkelsen i Jyllands-Posten.

”Emerging markets, som udgør 10 pct. af aktiedelen (5 pct. af hele porteføljen), blev højdespringeren i 2017. Sparinvest INDEX Emerging Markets steg 20,7 pct. Det var højeste afkast på tværs af investeringsfondene i porteføljerne. Danske aktier gav også et solidt bidrag og Sparinvest INDEX OMX C25, der udgør 10 pct. af aktiedelen i alle tre porteføljer, steg 14,6 pct.”, forklarer han i artiklen.
Sparinvest INDEX Stabile Obligationer indgår med 20 pct. i alle tre porteføljer og gav 1,16 pct. i afkast i 2017.

Læs hele artiklen her:

https://www.morningstar.dk/dk/news/164843/2017-status-prisbillige-porteføljer.aspx

https://jyllands-posten.dk/protected/premium/erhverv/ECE10267412/2017-aktier-og-emerging-markets-trak-laesset-i-prisbillige-portefoeljer (kræver password)

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.