Sparinvest får førsteplads i troværdighed

08.10.2018
Sparinvest ligger helt i top blandt danske investeringsforeninger, når det handler om troværdighed i befolkningen.Den flotte førsteplads fremgår af undersøgelsen FinansImage 2018, der er udarbejdet af analyseinstituttet Wilke i samarbejde med FW Insight, som er ejet af finansmediet FinansWatch. Resultatet af undersøgelsen er baseret på lidt over 5.000 online-interview blandt et repræsentativt udsnit af alle danskere. 

FinansImage er en årlig undersøgelse af, hvilket image finansielle virksomheder har i befolkningen, og for første gang i år omfatter undersøgelsen også investeringsforeninger, idet der er spurgt til, hvordan man opfatter Danmarks 10 største investeringsforeninger.  

Ser man på danskernes samlede opfattelse af investeringsforeninger, ligger Sparinvest over gennemsnittet på langt de fleste delområder. Det gælder f.eks. inden for kategorierne ’Konkurrencedygtige priser’ og ’God Service’. Sammen med førstepladsen for kategorien ’Er troværdig (kan stole på dem)’ giver det en samlet placering for Sparinvest over gennemsnittet for branchen.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.