Sparindex USA Growth modtager en Morningstar Fund Award 2012

07.03.2012
Investeringsforeningen Sparindex har modtaget Morningstars Fund Award 2012 for bedste danske investeringsforening med fokus på amerikanske aktier. Det er tredje gang inden for de seneste fire år, at Sparindex modtager en Morningstar Fund Award.

I år er det afdelingen Sparindex USA Growth, der løber med prisen for den bedste danske afdeling i kategorien USA Large Cap – Aktier. Prisen er en anerkendelse af de gode resultater, afdelingen har leveret over en årrække og med vægt på udviklingen det seneste kalender år.

Lave omkostninger giver Sparindex investorer en relativ fordel
Historisk har de passivt forvaltede afdelingerne været godt repræsenteret, når Morningstar uddeler priser i kategorien USA Large Cap. Det skal ses i lyset af, at omkostningsstrukturen i de passivt forvaltede afdelinger adskiller sig væsentligt fra de aktivt forvaltede afdelinger.

Alle afdelinger i Sparindex er baseret på modelbaseret investering, og det betyder, at de økonomiske og personalemæssige ressourcer i den daglige administration holdes på et minimum. Det er også grunden til, at Sparindex er Danmarks billigste investeringsforening. Sparindex USA Growth har administrationsomkostninger på ca. 0,5 %, hvilket er væsentligt lavere end mange andre danske investeringsforeninger. De lavere omkostninger er medvirkende til at give Sparindex-investorerne en afkastmæssig fordel.

Vækstaktier har været i fokus i 2011
Det brede amerikanske aktiemarked klarede sig relativt godt i det forgangne år. Afkastet i USA dækker dog over væsentlige forskelle i afkastene afhængig af investeringsstil og selskabsstørrelse. Det absolut bedst performende segment i USA var store vækstselskaber, og modsat var det dårligst performende segment små value-selskaber.

Årsagen til Sparindex USA Growths stærke relative performance i løbet af 2011 har bl.a. været afdelingens overvægt i IT-sektoren og undervægt i finanssektoren. IT-sektoren udgør 30 % af afdelingen, og med et sektorafkast på 5,4% har IT-selskaberne bidraget positivt til afdelingens performance. Finanssektoren scorer relativt lavt på vækstindikatorerne, hvilket betyder, at sektoren er markant undervægtet i forhold til det generelle amerikanske aktiemarked. Dette har ligeledes bidraget positivt til afdelingens relative performance, da finanssektoren har været den absolut dårligst performende sektor med et fald på 13,9 %.

MSCIs Growth kriterier:
Langsigtet fremtidig indtjening per aktie
Kortsigtet fremtidig indtjening per aktie
Nuværende intern vækstrate (højeste vækstniveau et selskab kan opnå uden at optage yderligere lån)
Langsigtet historisk indtjening per aktie
Langsigtet historisk salg per aktie

Sparindex USA Growth er udelukkede eksponeret mod store og mellemstore vækstselskaber, hvilket har været en medvirkende årsag til, at afdelingen har klaret sig godt i feltet af danske investeringsforeninger.

Det amerikanske aktiemarked svært at slå
En anden årsag til at Sparindexs amerikanske indeksafdelinger kontinuerligt ligger i absolut bedste ende blandt danske investeringsforeninger er, at det amerikanske aktiemarked har vist sig at være svært af slå for de aktivt forvaltede afdelinger.

Det amerikanske aktiemarked kan karakteriseres som verdens største, mest likvide og mest gennemanalyserede marked. Historien fortæller os, at dette har givet de aktivt forvaltede fonde nogle udfordringer med at udvælge de aktier, der klarer sig bedre end markedet. I lyset af dette, er det ikke så mærkværdigt, at de passivt forvaltede fonde udgør 20 % af det amerikanske investeringsforeningsmarked.
Sparindex USA Growth har ingen intention om at slå markedet – blot at afkastet skal ligge så tæt op af markedet som muligt.

Sparindex tilbyder intelligente byggesten
Sparindex tilbyder tre amerikanske aktieafdelinger, der dækker henholdsvis vækst-, value- og small cap-aktieindeks. Sparindex USA Growth eksponerer sig mod de 50 % aktier i det brede amerikanske aktieindeks, MSCI USA, som bedst kan karakteriseres som vækstselskaber. Hvis man ikke ønsker at være eksponeret over for en bestemt investeringsstil, men blot vil have en eksponering mod det generelle amerikanske aktiemarked, så kan man investere 50 % i Sparindex USA Growth og 50 % i Sparindex USA Value. Herved opnår man en eksponering, der er identisk med det brede amerikanske aktieindeks, MSCI USA.



Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.