Skatteindberetning - Sparinvest High Yield Value Bonds, udb.

30.03.2012
SKAT har desværre lavet en fejl i forbindelse med indberetningen af aktieindkomst fra de udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger på årsopgørelsen for 2011.
I vores afdeling Sparinvest High Yield Value Bonds, udb. var udbyttet for 2010 (udbetalt i 2011) i alt kr. 11,25 pr. bevis.
Udbyttet er fordelt med 10,95 kr. som kapitalindkomst og en lille andel på 0,30 kr. pr bevis som aktieindkomst.

Der er ikke indeholdt udbytteskat af udbyttet.

SKAT havde først anført den andel af udbyttet der er aktieindkomstbeskattet (0,30 kr. pr. bevis) under Rubrik 61 og efterfølgende er dette trukket tilbage.

SKAT beder derfor nu alle investorer i afdelingen, om selv at anføre den andel der er aktieindkomstbeskattet. Dette skal anføres i Rubrik 68.
Beløbet står ifølge SKAT i skattemappen, men man skal selv overføre eller registrere det under Rubrik 68.

Vi beklager naturligvis det besvær dette har medført hos vores investorer.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.