Skal man være bange for en boble i aktiemarkedet?

22.06.2017
Der er ingen grund til at frygte, at aktiemarkedet i nær fremtid vil falde mere, end hvad der er normalt for aktiemarkedet. Det skriver chefstrateg David Bakkegaard Karsbøl i sin faste kommentar i Jyllands-Posten. Det 10-årige afkast i verdensmarkedet (målt i danske kroner) er på 6,3 procent, hvilket er lidt under det meget langsigtede gennemsnit på syv procent.

Dette er et uddrag

Aktier er en af de aktivklasser, hvor afkastene svinger mest. Dermed er aktier også den investering, som oftest kan gå mest galt, og hvor investorer bør bekymre sig mest.

Argumentet om, at aktiemarkedet er steget så meget, at det i nær fremtid må falde mere end, hvad der er normalt for aktiemarkedet, mener jeg ikke, at man skal fæstne sin lid til. Det 10-årige afkast i verdensmarkedet (målt i danske kroner) er på 6,3 procent, hvilket faktisk er lidt under det meget langsigtede gennemsnit på 7 procent.

Hvad investorer derfor bør bekymre sig om er derfor ikke, hvorvidt man skal have en allokering til aktier (det skal man), men snarere hvilke aktier. Prisfastsættelsen af aktier er meget forskellig afhængig af, hvor man kigger hen – og derfor er de fremadrettede afkast det også.Amerikanske aktier er efterhånden ret dyre i et historisk perspektiv, og S&P500 vil formentlig kun give et 10-årigt afkast på 3-6 procent ved den nuværende prisfastsættelse. Europæiske aktier kommer formentlig til at give 6-8 procent, mens Emerging Market-aktier er nærmest historisk billige, hvorfor de formentlig vil give et afkast på 8-12 procent over de kommende 10 år.

Læs hele Davids kommentar med grafik i Jyllands-Posten her: https://finans.dk/investor/ECE9659252/skal-man-vaere-bange-for-en-boble-i-aktiemarkedet/ 

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.