Jens Moestrup Rasmussen tildelt to guldmedaljer af tysk analysebureau

14.10.2016
I kategorien "globale aktiefonde" har Jens Moestrup Rasmussen modtaget to guldmedaljer for fremragende porteføljeforvaltning af tyske Sauren Fondsmanager-Rating.
I Saurens argumentation for tildelingen af de to guldmedaljer lyder det bl.a.: Jens demonstrerer en meget høj kvalitet, både hvad angår investeringsfilosofi og investeringsproces. 

Jens gjorde et overbevisende indtryk i et personligt interview, og der er en meget god chance for, at porteføljer, der forvaltes af Jens, vil opnå gode resultater på længere sigt.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.