Sænk eksponering mod aktier

11.04.2018
"Med udgivelsen af OECD’s ledende indikatorer i starten af marts måned viste det sig, at de havde toppet allerede i slutningen af 2017. Med offentliggørelsen blev tidligere værdier revideret, således at toppen først nu kan konstateres," skriver chefstrateg i Sparinvest, David Bakkegaard Karsbøl i hans månedskommentar for april.

Dette betyder, at vi i konjunkturforløbet nu bevæger os fra Ekspansions-fasen (hvor de ledende indikatorer er høje og stigende) til Decelerations-fasen (hvor de ledende indikatorer er høje og faldende). Skiftet har væsentlige implikationer for de afkast, vi kan forvente i de forskellige aktivklasser. 

David Bakkegaard Karsbøl mener, at atktiemarkedet har allerede taget forskud på sorgerne med store fald siden januar – MSCI World (EUR) er faldet med 6,3 pct. siden udgangen af januar.

Obligationsmarkederne er også præget af en større frygt for fremtiden, og de store rentestigninger i begyndelsen af februar er nu afløst af rentefald.

Ovenstående udvikling er helt efter bogen, når de ledende indikatorer har toppet. Oven i købet understøttes udviklingen også af Trumps handelspolitiske initiativer. 

"Idet de ledende indikatorer har toppet, og vi nu er i en decelerations-fase, bør investorer reducere deres eksponering til aktie," konkluderer chefstrategen i Sparinvest.    

Læs månedskommentaren - klik her

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.