Sådan skaber investeringsforeningerne værdi for investorerne

04.12.2014
Den seneste tids mediedækning har sat spørgsmålstegn ved den værdi, det skaber for investorerne at investere gennem en investeringsforening som alternativ til selv at investere direkte i aktier og obligationer. Særligt investeringsforeningernes omkostninger, herunder omkostningerne til pengeinstitutter, har været under lup.
Hvad går omkostningerne til?
Når man vælger at investere gennem en investeringsforening, betaler man som investor en fast procentdel af det investerede beløb i omkostninger. Disse omkostninger går blandt andet til at dække investeringsforeningens driftsomkostninger, men en del går også til pengeinstitutterne, som sikrer, at investorerne får en god rådgivning, så de undgår dyre investeringsfejl. Pengeinstitutterne rådgiver den enkelte investor på baggrund af den individuelles økonomi, investeringshorisont og risikoappetit. En rådgivning, der er helt afgørende for, at investeringerne passer til den enkelte investor. 

En del af tanken med investeringsforeningen er, at alle har lige adgang til rådgivning og investeringstjek. Det gælder både, når der investeres og efterfølgende, hvor det er mindst lige så vigtigt, at investeringerne løbende tilpasses til den situation, man er i. Ved at integrere rådgivningen i den samlede pris for investeringen sikrer man med andre ord, at alle investorer bliver tilgodeset og har lige adgang til råd og vejledning hos deres pengeinstitut. Man kan sige, at investeringsforeningen har valgt at betale pengeinstitutterne for at stille kvalificerede medarbejdere, systemer og infrastruktur til rådighed, som skal dække de ganske omfattende regler, der er for investorrådgivning. Det er med til at sikre, at investeringsforeningens investorer ydes den beskyttelse, som de har krav på ifølge reglerne.

IFB (Investeringsfondsbranchen) skriver i dag på investering.dk, at ”Investorernes omkostninger for hver investeret krone har været næsten uforandrede de seneste fem år. Når omkostningerne er steget målt i kroner, så hænger det sammen med to ting: For det første, at investorerne har købt flere investeringsbeviser. For det andet, at formuen i investeringsforeningerne også er steget, fordi investorerne har fået store kursgevinster på deres investeringsbeviser.”

Omkostningsprocenten har således været rimelig fast de seneste år og svinger altså ikke afhængig af, hvor stor eller lille formuen under forvaltning i de enkelte investeringsafdelinger måtte være.

Hvor gør investeringsforeningerne en forskel?
En af investeringsforeningernes fornemste opgaver er at sikre investorerne det, som man kalder risikospredning. Det vil sige, at med selv et mindre beløb kan investeringerne blive spredt på hundredevis af forskellige aktier og obligationer, og at man som investor dermed bliver mindre afhængig af det enkelte værdipapirs udvikling, end hvis man selv udvælger nogle enkelte aktier og obligationer.

Derudover får man med investeringsforeningerne en løbende professionel pleje af sine investeringer, fordi der for hver investeringsafdeling sidder et helt team af dedikerede forvaltere og overvåger porteføljen. Det betyder, at man som investor ikke behøver at bekymre sig om, hvornår man skal købe og sælge enkelte aktier eller obligationer til sin portefølje.

Det er rigtigt, at der kan være både gode og dårlige år for de enkelte investeringsafdelinger, og at man selv i dårlige år må betale den faste omkostningsprocent. Men i Sparinvest tænker vi langsigtet og lader os ikke slå ud af de dårlige perioder, som altid vil komme og gå. Ser vi eksempelvis på Sparinvest Value Aktier, som er den største aktieafdeling i Danmark, har afdelingen siden sin lancering i 1997 i gennemsnit skabt et bruttoafkast på 10,44 % hvert år for den enkelte investor. Det synes vi egentlig er ganske tilfredsstillende. I kroner og øre betyder det, at 100.000 kr. investeret i Value Aktier ved lancering i 1997 er vokset til 408.410 kr. i dag, mens benchmark MSCI World er vokset til 213.686 kr. Investor har altså fået et merafkast på 194.724 kr. efter alle omkostninger er trukket fra. Det er næsten det dobbelte afkast af benchmark.


Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.