Risikovilligheden på vej tilbage

07.05.2018
Udskydelsen af den amerikanske told for specielt eurozonens lande har været med til at understøtte et mere risikovilligt klima i aktiemarkedet i løbet af april, og denne handelspolitiske risiko samt det mere venskabelige forhold på den koreanske halvø kan være med til at understøtte de risikable aktivklasser yderligere en måned eller mere.
Det skriver chefstrateg David Bakkegaard Karsbøl i hans månedskommentar for maj.

Sparinvests MomVol-indikator antog ved slutningen af april måned en værdi på kun 0,62, hvilket er uændret i forhold til forrige måneds værdi. Den er stadig over tærskelværdien på 0,6, hvorunder man bør være undervægt aktiemarkedet. Med andre ord er MomVol-indikatoren meget tæt på et salgs-signal. At risikovilligheden samtidigt er på vej op, viser, at vi står i vadested mht. aktier.

Idet de ledende indikatorer har toppet, og vi nu er i en decelerations-fase, bør investorer ifølge de ledende indikatorer reducere deres eksponering til aktier. Da MomVol-indikatoren stadig er over 0,6, og dermed stadig ’overvægt’ aktier, er det David Bakkegaard Karsbøls vurdering, at investorer samlet set bør være ’neutrale’ i forhold til deres langsigtede aktieeksponering. 

 

Læs månedskommentaren - klik her

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.