Risikofyldte aktiver udbyggede stigninger i juni

08.07.2020
Erhvervs- og tillidsindikatorer har generelt genvundet en stor del af tabet under nedlukningen. Desuden har tendensen i genåbningsprocessen i store træk været, at i Asien har virksomhedssektoren rejst sig hurtigere end husholdningssektoren, mens det omvendte har været tilfældet i store dele af de vestlige økonomier.

Det efterlader potentiale/efterslæb begge steder men af forskelligartet karakter. Den globale samhandel og forsyningskæde må fortsat betragtes som værende langt fra normalisering. Med udgangspunkt i den aktuelle tilstand er det vurderingen, at genåbningen kommer til at strække sig over den resterende del af 2020 - naturligvis under forudsætning af, at coronavirus tillader et sådan forløb. Det scenarie kan tyde på, at økonomiske indikatorer kan udbygge de kraftfulde vendepunkter fra april/maj, da Europa og USA genåbnede. Udbygningen vil komme til at ske i et lavere tempo, hvilket er det naturlige mønster, når opsvingsperiode afløses af ekspansionsperiode.

Læs hele kommentaren her