Risikoappetitten blev opretholdt i december

05.01.2021
Mod slutningen af 2020 dominerede risikoappetitten fortsat i finansmarkedet.

Den negative udvikling i viruskurverne i USA og Europa blev holdt op imod positive nyheder på områderne vacciner, hjælpepakker og Brexit.

Globale aktier steg med 3,8% i lokalvaluta opgjort på MSCI ACWI. Omregnet til DKK udgjorde stigningen 2,3%. Udviklingen var trukket af Emerging Markets, som steg med 5% opgjort i DKK. Den positive udvikling gjorde sig også gældende i kreditmarkedet. Kreditspænd (som er merrenten ved investering i en kreditobligation relativt til en statsobligation, red.) på europæiske Investment Grade-obligationer og High Yield-obligationer faldt med henholdsvis 2 basispoint og 13 basispoint i december. Det medførte merafkast på henholdsvis 0,3% og 0,9% for de to kategorier i forhold til afkastet på sammenlignelige obligationer. Renten på danske 10-årige statsobligationer forblev uændret på niveauet -0,5% i forrige måned.

Læs hele kommentaren her