Revideret udbytte for 2014

27.02.2015
Udbytterne for 2014 er nu revideret. Bemærk, at udbytterne skal endeligt godkendes på den ordinære generalforsamling, der afholdes den 8. april 2015, hvorefter beløbene indsættes den 13. april 2015 på investorernes konti.

Udbyttebeløbet vil altid afhænge af, hvilke afdelinger der er investeret i, og hvor mange investeringsbeviser man har.

Det er ikke alle afdelinger der udbetaler udbytte, til trods for positivt afkast. Læs forklaringen her.

Klik her og se "Revideret udbytte for 2014" pr. den 31.12.2014.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.