Revideret udbytte for 2013

21.02.2014
Udbytterne for 2013 er nu revideret. Bemærk, at udbytterne skal endeligt godkendes på den ordinære generalforsamling, der afholdes den 28. marts 2014, hvorefter beløbene indsættes på investorernes konti.
Dit udbytte vil altid afhænge af, hvilke afdelinger du har investeret i, og hvor mange investeringsbeviser du har. 

Udbyttesatserne for 2013 er vist i nedenstående tabel. Tabellen viser kun de afdelinger, der udbetaler udbytte for 2013. Tallene er beregnet pr. 31.12.2013 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis. 


Revideret udbytte for 2013 i kr. pr. andel:


Afdeling

Samlet udbytte i kr.
pr. andel pr. 31. dec. 2013

Bolig

3,00

Cumulus Value

1,70

Danske Aktier

44,80

High Yield Value Bonds Udb.

14,10

Indeksobligationer

9,40

INDEX Emerging Markets

1,10

INDEX Global Aktier Min. Risiko

9,00

INDEX OMX C20 Capped

3,70

Investment Grade Value Bonds Udb.

7,10

Korte Obligationer

2,30

Lange Obligationer

5,10

Mellemlange Obligationer

3,20

Nye Obligationsmarkeder

10,70

Nye Obligationsmarkeder Lokal Valuta

3,20

Value Japan

3,70

Value Bonds 2016 Udb. 

5,70 


Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.