Reviderede udbytter for ex-kupon afdelinger

14.01.2014
Udbytterne for ex-kupon afdelingerne er nu revideret.

Bemærk, at tallene er for de andre afdelinger er foreløbige og ureviderede. 

Man skal være opmærksom på, at i de obligationsafdelinger, hvor der benyttes valutaafdækning, kan beløbet ændre sig en del indtil de endelige udbytter beregnes pr. årsskiftet. Dette skyldes skattereglerne om, at gevinst/tab på valutaterminsforretninger skal fratrækkes/tillægges øvrige udbyttepligtige beløb.

De endelige udbytter for 2013 skal godkendes på foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes den 28. marts 2014. 

Udbyttebeløbet vil altid afhænge af, hvilke afdelinger der er investeret i, og hvor mange investeringsbeviser man har. 

Læs om forskellen på afkast og udbytte på udbytte.sparinvest.dk

Nedstående tabel viser udbytte for 2013 opgjort i kr. pr. investeringsbevis. Udbytte for ex-kupon afdelingerne er reviderede*. De andre afdelinger er forventet udbytte pr. den 30.11.2013.

Afdeling

Samlet forventet udbytte i kr.
pr. andel

Bolig

2,80

Cumulus Value

1,00

Danske Aktier

35,60

Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer

0,30

High Yield Value Bonds Udb. *

14,20

Indeksobligationer

9,10

INDEX DJSI World

0,00

INDEX Emerging Markets

0,70

INDEX Europa Growth

0,00

INDEX Europa Small Cap

0,00

INDEX Europa Value

0,00

INDEX Global Aktier Min. Risiko

8,20

INDEX Japan Growth

0,00

INDEX Japan Small Cap

0,00

INDEX Japan Value

0,00

INDEX OMX C20 Capped

3,30

INDEX USA Growth

0,00

INDEX USA Small Cap

0,00

INDEX USA Value

0,00

Investment Grade Value Bonds Udb. *

7,10

Korte Obligationer *

2,30

Lange Obligationer *

5,10

Mellemlange Obligationer *

3,20

Momentum Aktier

0,00

Nye Obligationsmarkeder *

10,50

Nye Obligationsmarkeder Lokal Valuta

3,20

Value Aktier

0,00

Value Bonds 2016 Udb. 

4,60

Value Emerging Markets

0,00

Value Europa

0,00

Value Europa Small Cap

0,00

Value Japan

4,20

Value USA

0,00

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.