Reviderede udbytter for 2012

12.03.2013
Udbytterne for 2012 er nu endeligt revideret. Bemærk, at udbytterne skal endeligt godkendes på den ordinære generalforsamling, der afholdes den 22. marts 2013, hvorefter beløbene indsættes på investorernes konti den 2. april 2013.

Dit udbytte vil altid afhænge af, hvilke afdelinger du har investeret i, og hvor mange investeringsbeviser du har.

Udbyttesatserne for 2012 er vist i nedenstående tabel. Tallene er beregnet pr. 31.12.2012 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

Revideret udbytte for 2012 i kr. pr. andel:

  Årets udbytte Heraf: Heraf: Heraf:
  (Kr. pr. andel) Kapitalindkomst Aktieindkomst Skattefri indkomst
    (Kr. pr. andel) (Kr. pr. andel) (Kr. pr. andel)
Korte Obligationer 3,50 3,15 0,00 0,35
Mellemlange Obligationer 4,50 3,95 0,00 0,55
Lange Obligationer 6,25 5,09 0,00 1,16
High Yield Value Bonds Udb. 10,00 10,00 0,00 0,00
Nye Obligationsmarkeder 6,00 6,00 0,00 0,00
Nye Obligationsmarkeder, Lokal Valuta 8,00 8,00 0,00 0,00
Bolig 6,25 5,01 0,00 1,24
Indeksobligationer 5,75 5,60 0,00 0,15
Value Aktier 2,00 0,00 2,00 0,00
Cumulus Value 1,75 0,00 1,75 0,00
Value USA 1,00 0,07 0,93 0,00
Value Japan 6,00 0,07 5,93 0,00
Value Europa 1,50 0,02 1,48 0,00
Value Europa Small Cap 1,00 0,06 0,94 0,00
Value Emerging Market 1,25 0,00 1,25 0,00
Klima & Miljø 0,00 0,00 0,00 0,00
Momentum Aktier 0,00 0,00 0,00 0,00
Danske Aktier 15,75 0,01 15,74 0,00
Investmentgrade Value Bonds Udb. 0,00 0,00 0,00 0,00

Udbyttets udbetales i henhold til gældende skattelov og indikerer således ikke nødvendigvis, hvordan det samlede afkast for afdelingen har været.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.