Reviderede udbytter for 2011

23.02.2012
Udbytterne for 2011 er nu endeligt revideret. Bemærk, at udbytterne skal endeligt godkendes på den ordinære generalforsamling, der afholdes den 27. marts 2012, hvorefter beløbene indsættes på investorernes konti den 2. april 2012.

Dit udbytte vil altid afhænge af, hvilke afdelinger du har investeret i, og hvor mange investeringsbeviser du har.
Udbyttesatserne for 2011 er vist i nedenstående tabel. Tallene er beregnet pr. 31.12.2011 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

Revideret udbytte for 2011 i kr. pr. andel:

Afdeling
Udbytte i kr.
pr. andel
Kapital-
indkomst
Aktie-
indkomst
Skattefrit
Bolig 5,50 4,46 0,00 1,04
Cumulus Value 0,00 0,00 0,00 0,00
Danske Aktier 34,25 0,00 34,25 0,00
High Yield Value Bonds Udb. 11,25 11,25 0,00 0,00
Indeksobligtioner 1,50 0,25 0,04 1,21
Klima & Miljø 0,00 0,00 0,00 0,00
Korte Obligationer 2010 5,25 2,36 0,00 2,89
Korte Obligationer 3,25 3,13 0,04 0,08
Lange Obligationer 2010 12,75 3,20 0,03 9,52
Lange Obligationer 4,25 3,82 0,01 0,42
Mellemlange Obligationer 2010 8,25 2,49 0,11 5,65
Mellemlange Obligationer 3,25 3,16 0,04 0,05
Momentum Aktier 2,00 0,10 1,90 0,00
Nye Obligationsmarkeder 5,75 5,75 0,00 0,00
Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta 6,50 6,28 0,22 0,00
Value Aktier 2,25 0,00 2,25 0,00
Value Japan 31,00 0,35 30,65 0,00
Value Emerging Markets 41,25 0,61 40,64 0,00
Value Europa 0,00 0,00 0,00 0,00
Value USA 0,00 0,00 0,00 0,00

Afdeling
Udbytte i kr.
pr. andel
Kapital-
indkomst
Aktie-
indkomst
Skattefrit
Value Europa Small Cap 3,25 0,17 3,08 0,00

I skal være opmærksomme på, at der er forskel på afkast og udbytte. Udbyttets udbetales i henhold til gældende skattelove og selvom der har været et negativt afkast i afdelingen, kan realiserede kursgevinster og modtagene udbytter/renter på de underliggende værdipapirer i løbet af 2011, betyde at der udbetales udbytte. Udbyttet indikerer således ikke nødvendigvis, hvordan det samlede afkast for afdelingen har været.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.