Renterne er faldet i 30 år – den tendens er brudt

09.02.2018
"I slutningen af januar var markederne sat op til den perfekte storm. En årtier lang tendens med faldende renter og faldende inflation samt inflationsforventninger så ud til at bryde, idet renten på 10-årige, amerikanske statsobligationer så ud til at bryde en nedadgående trendlinje siden 1987." Det skriver chefstrateg i Sparinvest, David Bakkegaard Karsbøl i månedskommentaren for februar.

Flere gange blev renten i slutningen af måneden handlet op til trendlinjen, men selvom de makroøkonomiske nøgletal var gode, var ingen af dem solide nok til at sende renten opad og igennem trendlinjen. 

Dette ændrede sig dog, da vi fik nøgletallene fra det amerikanske arbejdsmarked den 2. februar. Disse var generelt gode, men navnlig et stak ud: Den årlige vækst i den amerikanske timeløn. I årevis efter krisen var løninflationen lav trods et stadigt strammere arbejdsmarked, og flere analytikere erklærede den såkaldte ”Philips-kurve” (den normalt negative korrelation mellem arbejdsløshed og løninflation) for død. De nyeste tal viser imidlertid, at den har rejst sig fra næsten et årtis slumren. 

Med en årlig lønstigning på 2,9 pct., hvor analytikerne kun forventede 2,6 pct. (og hvor den forrige måneds lønstigning oven i købet blev revideret højere), kan man nu ikke længere påstå, at løninflationen er død. Dette gode nøgletal udløste de amerikanske 10-årsrenters udbrud. I løbet af et par dage steg renten med 0,1 pct.-point, hvilket i det store hele ikke er usædvanligt. Det usædvanlige var bruddet på den nedadgående trendlinje siden 1987, som også aktiemarkedet havde nervøse øjne på.  

 

Læs månedskommentaren - klik her

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.