Fortsat fald i renterne

04.07.2019
I juni fortsatte renterne med at falde, godt hjulpet på vej af udmeldinger fra de største centralbanker.

Tyske to- og 10-årige statsrenter faldt hhv. 0,08 pct. og 0,12 pct. over måneden, mens de tilsvarende amerikanske faldt 0,16 pct. og 0,12 pct. Hovedparten af rentefaldet kan tilskrives direktøren for den europæiske centralbank (ECB) Mario Draghis tale på det årlige møde mellem centralbankerne. Her understregede han, at centralbankens medlemmer er vedholdende i forhold til deres målsætning om at nå et inflationsmål på lige under to pct. på mellemlangsigt. 

Og så blev Danmark det første land i verdenshistorien, hvor samtlige udstedte statsobligationer blev handlet til så høje priser, at hele rentekurven var negativ. 
Det skriver chefstrateg David Bakkegaard Karsbøl bl.a. i sin seneste månedsrapport.
 

Læs hele kommentaren her


Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.