Husk at tilpasse din portefølje efter aktiefald

08.04.2020
Sådan undgår du at gå glip af aktiegevinst, når markedet stiger igen.

Hvis du ønsker at fastholde din risikoprofil oven på de aktiefald, som COVID-19-pandemien har forårsaget, skal du sandsynligvis ud og købe flere aktier. Ellers risikerer du at gå glip af en aktiegevinst, når markedet stiger igen.

Nu synes du måske, at det lyder underligt, at du skal sælge ud, når aktiemarkedet stiger, og købe op, når det falder. Det er ikke desto mindre logikken bag en rebalancering, der er nødvendig, hvis du vil fastholde din langsigtede investeringsstrategi.

Hvis du fx har besluttet, at din portefølje skal have 50% aktier, så skal du nu ud og købe flere aktier, fordi aktiemarkedet er faldet, og værdien af dine aktier har en lavere andel i forhold til din samlede portefølje. Hvis du ikke gør det, ender du med for lidt risiko i forhold til din langsigtede strategi, og du kan derfor gå glip af en kursgevinst, når aktierne stiger igen. 

For mange kan det virke unaturligt at købe op i faldende markeder, fordi den menneskelige hjerne frygter yderligere fald. Tilsvarende kan det føles ufornuftigt at sælge aktier i et stigende marked, fordi man er bange for at gå glip af yderligere gevinster. Men faktisk er rebalancering en meget enkel og sikker måde at styre risikoen og forbedre det langsigtede afkast i din portefølje.

Det gælder om at forholde sig så objektivt til rebalancering som muligt. Desværre glemmer mange at få justeret deres porteføljer.

 

Gennemgå din porteføjle 1-2 gange årligt

Der er ikke ét endegyldigt svar på, hvor ofte du bør justere din portefølje, men du skal passe på med at gøre det for ofte, da der er omkostninger forbundet med at handle. En tommelfingerregel er dog, at du bør se på din portefølje 1-2 gange om året. Og så naturligvis, når der sker noget særligt, som det vi oplever i øjeblikket med kraftige aktiekursfald.

Står du i en situation, hvor du skal ud og købe flere aktier, kan du typisk skaffe likviditeten på to måder. Du kan skele til de obligationer, du har i porteføljen, for de har det med at stige, når aktier falder. I det aktuelle marked har vi dog set nogle af obligationerne falde, så hvis du har kontanter stående på en konto, vil det i nogle tilfælde være at foretrække.

Tal med din rådgiver, så I sammen kan skrue den bedste løsning sammen, for der kan være særlige hensyn, du skal overveje – fx skattemæssige forhold eller de brancher eller sektorer, du ønsker at være investeret i.


Eksempel på rebalancering i et faldende marked

Du har en risikoprofil, der f.eks. betyder, at din portefølje består af 50% aktier og 50% obligationer. Du investerer 100.000 kr. – fordelt på 50.000 kr. i aktier og 50.000 kr. i obligationer. 

Efter et halvt år er aktiernes værdi faldet til det halve, mens obligationerne har bevaret deres værdi. Du har nu 25.000 kr. i aktier og 50.000 kr. i obligationer. Du vælger ikke at rebalancere din portefølje, og der går nu et halvt år mere. På det halve år stiger aktierne til deres oprindelige værdi - nemlig 50.000 kr., mens obligationerne stadig har bevaret deres værdi. Din samlede investering er nu 100.000 kr. værd. Altså samme beløb, som da du startede.

Havde du i stedet valgt at rebalancere efter et halvt år og justeret din portefølje i forhold til din risikoprofil, ville du have 37.500 kr. i aktier og 37.500 kr. i obligationer. Der går nu et halvt år mere, og kurserne på aktier vender igen tilbage til deres oprindelige udgangspunkt, hvilket betyder, at de nu er 75.000 kr. værd, mens obligationerne har bevaret deres værdi. Dermed er din samlede investering 112.500 kr. værd efter et år. I dette tilfælde betyder en rebalancering i et faldende aktiemarked altså et merafkast på 12,5 procentpoint før omkostninger, i forhold til hvis du ikke havde reblanceret.

Dette materiale udgør ikke individuel investeringsrådgivning og kan ikke danne grundlag for en beslutning om køb eller salg (eller undladelse heraf) af investeringsbeviser. Materialet er alene udarbejdet som orientering, og investorer opfordres til at søge fornøden professionel rådgivning inden køb eller salg af investeringsbeviser. Opmærksomheden henledes på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig afkast og kursudvikling, ligesom investering altid er forbundet med risiko for tab. Sparinvest påtager sig intet ansvar for den rådgivning, der ydes, og dispositioner, der foretages eller undlades i forlængelse af dette materiale. Der tages forbehold for trykfejl, beregningsfejl og eventuelle øvrige fejl i materialet.