Prompte og voldsom reaktion på den britiske afstemning

04.07.2016
Den mest centrale begivenhed i juni måned har uden tvivl været Storbritanniens afstemning om landets tilknytning til EU

Lige meget, hvordan man vender og drejer det, vil afstemningsresultatet afstedkomme en betydelig usikkerhed om Storbritanniens relation til EU i flere år fremover. Alt fra handelsaftaler, indenlandsk lovgivning i Storbritannien, immigration, valuta(kurser), pengepolitik, Skotland og Nordirlands tilknytning til Storbritannien, magtbalancen i EU’s tilbageværende lande, nødvendigheden af revision af nuværende traktater, Tyrkiets tilknytning og en kommende EU-hær er i spil.

Men der har i medierne og analyserne formentlig været for stor fokus på de negative elementer ved en udtræden og for lidt på de positive. Mens der således er gjort rigeligt ud af de negative elementer, kan man nævne, at det med en udtræden langt nemmere vil kunne lade sig gøre for Storbritannien at indgå handelsaftaler med de tidligere kolonier, som i mange tilfælde deler sprog og kultur med Storbritannien.

Læs hele månedsrapporten her

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.