Priser til Sparinvest Procedo

12.07.2013
Sparinvest har siden 2001 med stor succes tilbudt afdelinger, hvor obligationer og aktier mikses, og det har resulteret i flere internationale priser. Alene i 2013 har Sparinvest Procedo modtaget den anerkendte Lipper Fund Award i kategorien ”Blandede – Høj Risiko” i Holland, Schweiz og Østrig.

I Holland og Østrig er prisen baseret på afdelingens afkast over 3 år, hvor den har givet investorerne et årligt afkast på 8,3 %. Men det er ikke kun på tre års horisont, at afdelingen udmærker sig. I Schweiz har Sparinvest Procedo også høstet hæder over fem år og har modtaget en Lipper Award for den stærke performance.

”Prisen er en anerkendelse af afdelingens høje risikojusterede afkast. Og vi er meget stolte af, at afdelingen klarer sig godt både i Danmark og internationalt,” forklarer porteføljeforvalter Mette Harbo Bossow. Det internationale analysehus Morningstar har derudover tildelt Sparinvest Procedo 5 ud af 5 stjerner, da afdelingens risikojusterede afkast placerer den blandt de 10 % bedste investeringsafdelinger i Europa.

En bred portefølje med en enkelt investering
Styrken ved de såkaldte blandede investeringsafdelinger er, at investorer med en enkelt afdeling får spredt deres investeringer på både aktier og obligationer fra forskellige geografiske regioner og brancher.

Procedo betragtes som en afdeling med høj risiko, hvor 65 % er placeret i aktier og 35 % i obligationer. Derudover tilbyder Sparinvest også de blandede afdelinger Balance og Securus med henholdsvis mellem og lav risiko. Afdelingerne adskiller sig fra hinanden på størrelsen af andelene af aktier og obligationer. Jo større andelen af aktier er, desto bedre mulighed er der for et højere afkast til en tilsvarende højere risiko.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.