Positive afkast på risikofyldte aktiver i juli – men svækket USD

04.08.2020
Coronavirus fortsætter med at påvirke genåbningsprocessen og dermed den økonomiske udvikling. Lande, som foretog såkaldte hårde nedlukninger, har generelt kunnet genåbne uden væsentlig acceleration af smittetilfælde. Hvorimod lande, som foretog bløde nedlukninger og tidlige genåbninger, har tendens til fornyet acceleration af smittetilfælde.

I den sammenhæng har USA oplevet et tilbageslag i genåbningsprocessen grundet det stigende antal smittetilfælde, som satte ind i midten af juni. Inden for de seneste uger har USA indført nye restriktioner i de hårdest ramte stater, som primært vil ramme aktiviteter forbundet med større forsamlinger herunder restauranter/underholdning. Højfrekvent data fra USA tyder på nuværende tidspunkt på mindre aktivitetsfald i restaurantbesøg/detailhandel og en stabil industriproduktion i juli. Genåbningsprocessen i andre toneangivende økonomier har den seneste måned udviklet sig noget mere problemløst i sammenligning med USA. Som forventet indtræffer nye udbrud af coronavirus i Asien og Europa, men hovedsageligt i form af klyngeudbrud, som forsøges omkranset ved selektive indgreb.

Læs hele kommentaren her