Sparinvest overvejer nøje investeringer i plastikindustrien

05.12.2018
I Sparinvest er det at investere ansvarligt helt centralt i vores mål om at give investorerne et godt og bæredygtigt langsigtet investeringsafkast.

"Det handler ikke kun om at finde de virksomheder, der allerede er 'perfekte'. Det kan være til gavn for både afkastet og samfundet, hvis investorer arbejder med selskaber, der kan forbedre sig," David Orr, senior porteføljemanager i Sparinvest
 

Miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG) giver virksomheder - og lande - forskellige muligheder og risici, og hvordan disse håndteres kan i høj grad påvirke både den langsigtet værdi af investeringen og det omgivende samfund.

Grundig analyse af ESG-forhold - herunder brugen af plastik

Vi har en bred vifte af fonde, så den præcise måde vi håndterer disse problemstillinger på kan variere alt efter aktivklasse og investeringsstrategi. Vores værktøjer omfatter en grundig analyse af ESG-forholdene, som kan påvirke enten de enkelte virksomheder eller hele porteføljer, men vi arbejder også med de virksomheder, vi investerer i, for enten at hjælpe dem med at imødegå risici eller udnytte mulighederne.

Det er klart, at det, der er en vigtig ESG-overvejelse hos et selskab, er måske mindre relevant for et andet - men der er visse spørgsmål, der bliver stadig vigtigere for mange virksomheder. Et af disse er brugen af plastik.

Tema i dagbladet Børsen:"Brug plastikudfordringen aktivt i din investering."

Plastiktemaet har fået stigende bevågenhed de seneste år, og plastikforureningens betydning for investeringer var temaet for en større historie i Dagbladet Børsen mandag den 3. december 2018 under overskriften: ”Eksperter er enige: Brug plastikudfordringen aktivt i din investering”

Sammenhængen mellem den stigende fokus på plastikforurening og investering i et specifikt selskab kan få stor betydning for investorerne og herom hedder det blandt andet i Børsen:

"Så snart der er offentlig opmærksomhed, kan det få større investeringsmæssige implikationer," siger David Orr, der er senior porteføljemanager i Sparinvest.

"Hvis du kan få en lovændring i 2015, som man fik i Storbritannien, hvor en plastikpose pludselig kostede 5 pence (ca. 40 øre, red.) i supermarkederne - og tre år efter er antallet af plastikposer faldet med 80 pct., så understreger det virkelig, at det operationelle miljø for selskaberne kan skifte meget hurtigt," fortsætter David Orr.

Han forventer et væld af nye indtægtskilder for visse selskaber og omvendt en kolossal udfordring for andre - og det er ikke nødvendigvis de store plastforbrugere, der står til at tabe.

"De, der forstår mulighederne i den cirkulære økonomi, kan virkelig tage det til nye niveauer, men der kan også være store risici for de selskaber, der fejler i at tilpasse sig," siger David Orr og understreger, at det for investorerne på samme måde handler om at forstå og handle ud fra problematikken, så porteføljen er plastikparat."

”Det handler ikke kun om at finde de virksomheder, der allerede er 'perfekte'. Det kan være til gavn for både afkastet og samfundet, hvis investorer arbejder med selskaber, der kan forbedre sig," siger David Orr til Dagbladet Børsen.

Læs artiklerne her (kræver abonnement på Børsen):

https://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/213592/artikel.html

https://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/213601/artikel.html

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.