Pendulet svingede frem og tilbage mellem frygt og optimisme

01.08.2018
I løbet af det seneste kvartal gav de globale aktiemarkeder målt ved MSCI World et tilfredsstillende afkast på 7,1 pct. målt i danske kroner – men valutaeffekten var en væsentlig andel.

Den amerikanske dollar steg mere end 5 pct. i forhold til kronen, og hvis man udelader denne effekt var kurstigningerne mere moderate. Aktiemarkederne zigzaggede gennem kvartalet. Pendulet svingede frem og tilbage mellem på den ene side frygt for en eskalerende handelskonflikt og stigende politiske spændinger og på den anden side god indtjening i virksomheder verden rundt og generel optimisme.

Læs mere i hele kvartalsrapporten for Value Aktier her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.