Ordinær generalforsamling i Sparinvest tirsdag den 27. marts 2012

09.03.2012
Vi afholder ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest,

Tirsdag den 27. marts 2012 kl. 09.00
på Værket, Mariagervej 6
8900 Randers

Tilmelding skal ske senest torsdag den 22. marts 2012 kl. 16.00.

Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling inkl. dagsorden og fuldstændigt forslag samt tilhørende bilag kan downloades her.

Fusionsplaner og -redegørelse kan endvidere downloades her for obligationsafdelingerne og her for Value Europe Small Cap.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.