Ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

07.03.2013
Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, fredag den 22. marts 2013 kl. 09.00, i Imperial, Ved Vesterport 4, 1612 København V.

Tilmelding og deltagelse
Du kan læse mere om generalforsamlingen her.

Officiel indkaldelse
Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling inkl. dagsorden og de fuldstændige forslag kan downloades her.

Fusioner
Læs mere om foreningsfusionen mellem Sparinvest og Sparindex samt afdelingsfusionen mellem "Klima og Miljø" og "Momentum Aktier" her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.