Optimismen breder sig

07.11.2019
Aktiemarkedet lavede ’new highs’ i oktober måned – båret frem af en bølge af forventninger og gode nyheder for aktieinvestorer.

I løbet af måneden var der et bredt funderet håb om, at USA og Kina vil kunne indgå en såkaldt fase 1-aftale på trods af det forhold, at APEC-mødet i Chile, hvor dette skulle have været effektueret, blev aflyst pga. den sociale uro i landet.

Kina lader allerede til at være villig til at lempe toldsatserne på en del amerikanske landbrugsprodukter, men en efterfølgende fase 1-aftale skal ikke forventes at indeholde nævneværdige tiltag i retningen af en tilbagerulning af de eksisterende handelshindringer og toldsatser. De fleste kommentatorer betragter i højere grad blot en såkaldt fase 1-aftale som en bremse på den nuværende, lange eskalering af konflikten mellem specielt Kina og USA. 

Ud over udsigterne til en fase 1-aftale har aktieinvestorer i USA også kunnet glæde sig over endnu en såkaldt ’mid-cycle’-rentesænkning. Den amerikanske centralbank (Fed) valgte i slutningen af oktober at sænke ’Fed’s Funds Rate’ til kun 1,75 pct. Det er opsigtsvækkende, idet den amerikanske økonomi godt nok har mistet momentum i løbet af det seneste års tid, men arbejdsløshedsprocenten er fortsat meget lav – om end flere staters arbejdsløshedsprocenter er begyndt at stige – og inflationsforventningerne er fortsat relativt tæt på de ønskede 2 pct. 

Læs hele kommentaren her

 


Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.