Sparinvest etablerer andelsklasser i Investeringsforeningen Sparinvest og SICAV

15.06.2017
I begge foreninger vil der være andelsklasser med og uden rådgivningshonorar.
Selve opsplitningen af investorerne i andelsklasser vil finde sted den 30. juni umiddelbart inden kl. 18:00 og vil ske i forholdet 1:1. Opsplitningen vil ikke få skattemæssig betydning for investorerne. Opsplitningen foretages som en corporate action i VP Securities A/S på baggrund af de indtastede oplysninger fra pengeinstitutterne.

Investeringsforeningen Sparinvest

Flere af de eksisterende afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest opsplittes i andelsklasser som beskrevet ovenfor. Det betyder at f.eks. afdeling Value Aktier KL vil blive opdelt i Value Aktier KL A og Value Aktier KL W.

Afdelingen med ”KL A” i navnet beholder den nuværende ISIN kode. 

Investorerne vil efter opsplitningen være investeret enten i andelsklasse A eller andelsklasse W:

  • Andelsklasse A har provisioner, og adgangen til rådgivning er dermed som hidtil en del af prisen på produktet. Produktet forventes anvendt af investorer, der er rådgivningskunder hos Sparinvests distributører Disse andelsklasser vil beholde de ISIN-koder, som de pågældende afdelinger har haft hidtil. Investorer, der fortsætter i denne andelsklasse A, vil ikke opleve nogen ændring, udover at de fremadrettet er investeret i en andelsklasse i stedet for en afdeling. 

  • Andelsklasse W er unoteret, har ikke provisioner og er reserveret til investorer, der har indgået en fuldmagtsaftale med et pengeinstitut, som samarbejder med Sparinvest. Disse andelsklasser vil få nye ISIN-koder.

Læs mere her i prospekt gældende fra den 3. juli 2017.

Sparinvest SICAV

I Sparinvest SICAV etableres nye andelsklasser uden provision, og investorer, som opfylder nedenstående kriterier, vil blive flyttet til disse andelsklasser. De øvrige investorer vil forblive i deres nuværende andelsklasse, som beholder både navn og ISIN.

  • Andelsklasse W er unoteret, har ikke provisioner og er reserveret til investorer, der har indgået en fuldmagtsaftale med et pengeinstitut, som samarbejder med Sparinvest. Disse andelsklasser vil få nye ISIN-koder.

  • Det betyder at f.eks. SICAV Securus EUR R fortsætter uændret med provision - og den nye andelsklasse uden provision vil komme til at hedde SICAV Securus EUR W R 

Oversigt over alle ISIN koder kan ses her.

Børspause

I forbindelse med opsplitning til andelsklasser, vil handlen med de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest være suspenderet på Nasdaq Copenhagen A/S den 3. juli.

Se fondsbørsmeddelelse her.

Der vil ikke blive suspenderet for handlen med andelsklasserne i Sparinvest SIAV, og de kan handles på normal vis fra den 3. juli 2017.

Andelsklasserne i Investeringsforeningen Sparinvest vil have første handelsdag tirsdag den 4. juli 2017.

Se fondsbørsmeddelelse her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.