Opdateret status på suspensioner i Sparinvest

17.03.2020

For investeringsforeningen Sparinvest og Værdipapirfonden Sparindex gælder følgende:

Det er nu muligt at handle alle afdelinger/andelsklasser, dog gælder der for flere afdelinger/andelsklasser stadig midlertidigt forhøjet indløsningsfradrag, idet spreadet mellem købs- og salgspriser på obligationer er væsentligt udvidet.

Se udsendte fondsbørsmeddelelser.

For Investeringsforeningen Sparinvest SICAV:

Suspension af priser opretholdes indtil videre.