Ombytningen af ex-kupon afdelingerne til de respektive ordinære afdelinger er foretaget pr. 25. marts 2013

10.04.2013
Sparinvest har i perioden 14. januar 2013 til 22. marts 2013 udbudt følgende afdelinger i ex-kupon:
  • Sparinvest Korte Obligationer 
  • Sparinvest Lange Obligationer 
  • Sparinvest Mellemlange Obligationer 
  • Sparinvest Indeksobligationer
  • Sparinvest High Yield Value Bonds Udb.
  • Sparinvest Nye Obligationsmarkeder Lokalvaluta

Ex-kupon fondskoder i obligationsafdelingerne er ombyttet 1:1, således at der for hvert stk., som en investor havde i ex-kupon afdelingen, blev tildelt et stk. i den ordinære fondskode.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.