Ombytningen af ex-kupon afdelingerne til de respektive ordinære afdelinger er foretaget pr. 28. marts 2012

29.03.2012
Sparinvest har i perioden 17. januar 2012 til 27. marts 2012 udbudt følgende afdelinger i ex-kupon:
  • Sparinvest Korte Obligationer
  • Sparinvest Lange Obligationer
  • Sparinvest Mellemlange Obligationer
  • Sparinvest Nye Obligationsmarkeder
  • Sparinvest Value Japan
  • Sparinvest Value Emerging Markets
  • Sparinvest Danske Aktier

Ex-kupon fondskoder i obligationsafdelingerne er ombyttet 1:1, således at der for hvert stk., som en investor havde i ex-kupon afdelingen, blev tildelt et stk. i den ordinære fondskode.

I aktieafdelingerne Sparinvest Value Japan, Sparinvest Value Emerging Markets og Sparinvest Danske Aktier vil investorerne i de fleste tilfælde opleve at få færre stykker i den ordinære fondskode, end de har købt i ex-kupon fondskoden. Det skyldes, at kursstigningerne i perioden og de forholdsvise store udbytter gør, at ombytningsforholdet ikke kan ske i forholdet 1:1.

Ombytningsværdierne på ombytningstidspunktet var:

Value Japan:
Ex-kupon fondskode: 124,5670
Ordinær fondskode: 126,7185

Value Emerging Markets:
Ex-kupon fondskode: 122,6973
Ordinær fondskode: 127,0180

Danske Aktier:
Ex-kupon fondskode: 206,5108
Ordinær fondskode: 211,1435

Den rest, der ikke kan ombyttes til hele ordinære andele, udbetales kontant til investoren. Restbeløbet behandles skattemæssigt som frivillig aktieindkomst og beskattes følgelig som aktieindkomst.

Et praktisk eksempel:
Hvis du som investor har 1.000 stk. Value Emerging Markets ex-kupon vil ombytningsregnestykket se således ud:

1.000 stk. ex kupon x 122,6973 / 127,0180 = 965,9836 ordinære andele, dvs. 965 stk. + en kontant udbetaling på 0,9836 x 127,0180 kr. = 124,94 kr. fratrukket udbytteskat på 27 % (33,73 kr.), netto 91,21 kr. på kontoen.

Kort sagt bliver 1.000 stk. ex-kupon Value Emerging Markets til 965 stk. ordinære andele Value Emerging Markets + 91,21 kr. på kontoen.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.