Økonomisk uro rammer high yield-markedet

18.12.2014
Vi har de sidste uger oplevet negativ udvikling i vores porteføljer med high yield-obligationer, og efter de seneste dages betydelige fald, følger her en orientering om den generelle udvikling i high yield-segmentet.
Fald i råvarepriser
Årsagen til den pludselige udvikling er et kollaps i råvarepriserne, hvor olieprisen forsætter med at falde.  År til dato er olieprisen faldet 37 % (16 % fald i december alene) og ligger nu på et niveau, der hedder USD 58/tønde.  Dette påvirker vores porteføljer i særlig grad, da disse er eksponeret mod olie-sektoren.

Udsvingene på investeringsmarkederne er yderligere blevet forøget i takt med, at Grækenland igen trækker avisoverskrifter og Frankrigs kreditværdighed er blevet sænket til AA af det internationale rating bureau Fitch. I Tyskland har de 10 årige obligationer ramt et rekordlavt niveau med en rente på 0,63 %. 

Derudover befinder Rusland sig nu midt i en decideret valuta-krise. Rublen er faldet med omkring 50 % over for dollaren siden starten af året, og det har været drevet af faldende tillid til centralbanken, vestlige landes sanktioner mod Ruslands intervention i Ukraine, samt en stærkt faldende oliepris.

Samlet set betyder disse faktorer, at high yield-markedet under et er presset.

Status i Sparinvests porteføljer med high yield-obligationer
Både vores danske og Luxembourg-baserede High Yield Value Bonds-afdelinger har negative afkast på ca. 12 % år til dato (18/12-14). Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer har givet et afkast på -5 %.

Benchmark er ligeledes påvirket af udviklingen og fortsætter med at falde, om end i lavere tempo end vores porteføljer, hvilket skyldes vores større eksponering mod olie. Det er vigtigt at understrege, at markedsforholdende netop nu er ekstreme, og faldet i olieprisen er historisk voldsomt. Enhver bedring i olieprisen og den makroøkonomiske situation vil således også afspejle sig positivt i afdelingens afkast. Afdelingen har stadig en effektiv rente på 9 %. 

Øgede indløsningsomkostninger
For at beskytte de eksisterende investorer i afdelingerne, har Sparinvest valgt at hæve indløsningsomkostningerne i afdelingerne High Yield Value Bonds Udb. og Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer til 2 %. Det betyder, at det er blevet dyrere for investorerne at sælge deres beviser. Beslutningen skyldes de beskrevne markedsforhold, som betyder, at det det i øjeblikket er både sværere og dyrere at sælge virksomhedsobligationer. Denne merudgift, ønsker vi ikke at pålægge de nuværende investorer i de to afdelinger.

Indløsningsomkostningerne er således hævet, for at de eksisterende investorer i de to berørte afdelinger ikke bliver ramt af de øgede omkostninger, vi oplever, når vi i det nuværende marked skal sælge obligationer, fordi en anden investor ønsker at træde ud af afdelingen. Dette er en midlertidig foranstaltning, som vil blive ophævet, når vi oplever en normalisering af markedsforholdene.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.