Økonomisk medvind til aktier

08.11.2017
"Med en pæn kurvehældning i obligationsmarkedet, en nominel (dvs. inklusive inflation) BNP-vækst på 4,1 pct. og stærk vækst i de ledende indikatorer fra både OECD og Conference Board er der ikke noget at sige til, at det amerikanske aktiemarked også nærmest ugentligt slår nye rekorder," skriver chefstrateg i Sparinvest David Bakkegaard Karsbøl i sin månedkommentar for november.

Ser man på Eurozonen, er billedet mere eller mindre det samme i nær fremtid og som David Bakkegaard Karsbøl tidligere har beskrevet i månedsrapporten er det dog fortsat hans opfattelse, at Eurozonen i konjunkturmæssig forstand er et par år bagefter USA. Arbejdsløshedsprocenten i Eurozonen falder systematisk, men den er stadig relativt høj med 8,9 pct. pga. de sydeuropæiske lande.

De kommende måneder vil byde på stærk vækst i både USA og Eurozonen, men specielt amerikansk vækst ser efter vore modeller at dømme ud til at blive kraftigt svækket efter årsskiftet. Dette gælder, hvad enten vi kigger på modellerne for ordretilgangen for varige forbrugsgoder, for den brede efterspørgsel eller for industriproduktionen.

Yderligere understøttes denne konklusion af modellen for den ledende indikator i USA. Det er dog stadig for tidligt at forvente andet end en midlertidig nedgang i vækstraterne. Der bliver ikke tale om en recession inden for de næste 12 måneder. For Eurozone ser det noget bedre ud, idet de ledende indikatorer også her vil falde over de kommende 12 måneder, men slet ikke i samme omfang.

Der er således fortsat makroøkonomisk støtte til de risikable aktivklasser – herunder aktier, som også oplever solid indtjeningsvækst.

Læs månedskommentaren - klik her


 

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.