Øget volatilitet og mindre risikolyst dominerede i september

06.10.2020
Finansmarkedet var i september præget af øget volatilitet og mindre risikolyst.

Den øgede volatilitet havde givetvis relation til stigningen i registrerede smittede med coronavirus i Europa. Samme udvikling var tilfældet, da antallet af registrerede smittede steg i USA i juni/juli. Globale aktier faldt med 2,7% ifølge MSCI ACWI opgjort i lokalvaluta. Omregnet til DKK udgjorde faldet 1,5%. Risikopræmierne (det, der skal ‘belønne’ investor for den risiko, han/hun løber i sin investering) steg på europæiske erhvervsobligationer. Kreditspændet (som er merrenten ved investering i en kreditobligation relativt til en statsobligation) blev udvidet med 4 basispoint og 26 basispoint på henholdsvis Investment Grade- og High Yield-obligationer i Europa i september. Det medførte merafkast på henholdsvis -0,1% og -0,8% for de to aktiver relativt til sammenlignelige statsobligationer i forrige måned. Renten på danske 10-årige statsobligationer faldt marginalt fra -0,3% til -0,4% i september.

Læs hele kommentaren her