Nykredit overtager 75% af aktierne i Sparinvest

30.08.2019
Som meddelt i selskabsmeddelelse af 1. marts 2019 indgik Nykredit en betinget aftale med ejerkredsen bag Sparinvest Holdings SE om, at Nykredit overtager 75% af aktierne i Sparinvest. Alle betingelser er nu opfyldt, og transaktionen er derfor gennemført.

Sparinvest indtræder således fra i dag som datterselskab i Nykredit-koncernen.

Michael Rasmussen, koncernchef i Nykredit:
– Vi har de senere år styrket og udvidet samarbejdet med pengeinstitutterne i Totalkredit på en række områder. Nu tager vi endnu et skridt og går sammen om også at tilbyde investeringsprodukter. Ved at gå sammen får vi de bedste forudsætninger for fortsat at udvikle stærke produkter og gøre det til en endnu bedre oplevelse at være kunde i Sparinvest og Nykredit.

Der påbegyndes nu et arbejde med at lægge de to virksomheder sammen. Peter Kjærgaard, chef for Wealth Management i Nykredit:
- Sammenlægningen kommer til at tage tid, men perspektiverne er store: En markant øget distributionskraft, endnu stærkere kompetencer på formueområdet og en bredere og bedre produktportefølje, der stiller os stærkt i mødet med de nye krav og ønsker, de private og institutionelle kunder har til os som formueforvaltere – også på længere sigt.

For yderligere information om transaktionen henvises til selskabsmeddelelse fra 1. marts 2019.

 

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.