Nykredit og Sparinvest indgår betinget aftale om at gå sammen

01.03.2019
Nykredit har indgået en betinget aftale med ejerkredsen bag Sparinvest Holdings SE om, at Nykredit overtager 75 % af aktierne i Sparinvest.

Aftalen er betinget af udfaldet af en igangværende due diligence-proces samt myndighedsgodkendelser. Transaktionen er også betinget af godkendelse på generalforsamlingen i Sparinvest Holdings SE.

Hvis transaktionen gennemføres, betaler Nykredit 2,245 mia. kr. for ejerandelen. Sælgerne modtager derudover 155 mio. kr. i udbytte for 2018. De øvrige aktionæ-rers ejerandel vil fremadrettet udgøre 25 %. 

Sparinvest vil efter en eventuel godkendelse af transaktionen blive et datterselskab i Nykredit-koncernen. 

Michael Rasmussen, koncernchef i Nykredit: 

"Det er en del af vores strategi at styrke og udvide samarbejdet med pengeinstitut-terne i Totalkredit. I dag samarbejder vi om at give de bedste boliglån til boligejere i hele landet. Det er naturligt, at vi nu indleder et samarbejde med de pengeinsti-tutter, der ønsker det, om at tilbyde de bedste investeringsprodukter, da mange boligejere både har opsparing i deres bolig og ved siden af boligen.” 

"Den formue, både Sparinvest og Nykredit forvalter på vegne af kunderne, er over de seneste år vokset. Ved at gå sammen kan vi fortsætte den tendens og gøre det til en endnu bedre oplevelse at være kunde i både Sparinvest og Nykredit." 

Klaus Skjødt, formand for Sparinvests bestyrelse og adm. direktør i Sparekassen Kronjylland: 

"Sparinvest har siden sin begyndelse været baseret på et stærkt samarbejde mel-lem en række pengeinstitutter om at levere attraktive investeringsprodukter til kun-derne. Nu udvider vi det samarbejde og får en stærk partner i Nykredit. Med Nykredits kompetencer i ryggen vil vi kunne tilbyde kunderne både flere og endnu bedre produkter end i dag."

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.