Nyhedsbrev for investorer i Value Aktier

17.04.2015
Årets første kvartal har vist sig at være et af de bedste nogensinde for Sparinvests globale afdelinger. I modsætning til de forudgående kvartaler, hvor det kostede dyrt at have mindre eksponering til amerikanske aktier og valuta, ser markedet i USA nu ud til at køle lidt af.
Med det amerikanske marked liggende næsten stille målt i dollars er det udelukkende valutaudsving, der har givet afkastet på amerikanske aktier. Omvendt er de europæiske og japanske markeder steget flot på baggrund af fornyet optimisme i forhold til et europæisk opsving godt støttet af Super Marios (Draghi) opkøb af obligationer, lav oliepris, lave renter, svag euro og generelle indtjeningsforbedringer. I Japan har Nikkei-indekset nået nye højder siden finanskrisen, hvilket mere eller mindre er drevet af de samme faktorer: Abenomics, lav oliepris, valuta, øget profitabilitet og en ny accept af og fokus på god selskabsledelse.

Læs hele nyhedsbrevet her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.