Nye rekorder i rentemarkedet – igen-igen

05.09.2019
Indledningen bliver endnu en gentagelse fra de seneste månedsrapporter: renterne sætter endnu engang nye bundrekorder og bevæger sig ned på et niveau, som man indtil for nylig mente, at man nemt kunne udelukke nogensinde ville kunne lade sig gøre. Tyske 30-årige obligationers rente faldt i august kraftigt og endte på -0,175 pct.

Det skriver chefstrateg David Bakkegaard Karsbøl i sin seneste månedsrapport og fortsætter:
Retningen på det seneste års renteudvikling kan derfor forekomme velbegrundet, men hvis der er en ting, som snart to årtier i de finansielle markeder har lært mig, er det, at ingen tendens varer ved. Bobler starter ofte af velbegrundede årsager, som flere og flere investorer får øjnene op for. Efterhånden varer tendensen så længe, at kun få kan forestille sig, at den skulle vende. Og til sidst ender den med, at alle tror, at It-aktier eller husmarkedet altid vil stige, eller at renter altid vil være lave og/eller falde yderligere. For det er der, vi er nu.

Ser vi imidlertid på renten på 30-årige tyske statsobligationer har denne de sidste tyve år trods det store fald fra cirka 6 pct. til nu -0,2 pct. faktisk fra tid til anden haft abrupte stigninger. I dette tidsrum er det hele syv gange sket, at renten er steget med mere end 1 pct.-point. I gennemsnit cirka hvert tredje år, og det er nu sjovt nok tre år siden, den sidste stigning påbegyndtes. 

En anden årsag til, at vi kan have set bunden nu er, at der er en udtalt grad af overpessimisme, som specielt er relateret til den tyske fremstillingsindustri. Sidstnævnte har ganske rigtigt lidt gevaldigt pga. svag efterspørgsel på biler samt et i forhold til den brede forbrugsvækst for optimistisk produktionsvækst for et år siden. Lige nu ser vi dog det modsatte, og derfor er det min vurdering, at væksten vil stige kraftigt i tysk fremstillingsindustri over de kommende 12 måneder. Dette vil smitte af på inflationsforventningerne og renterne.

 
Læs hele kommentaren her


Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.