Nye afdelingsnavne i Investeringsforeningen Sparinvest

05.07.2016
På generalforsamlingen den 12. april 2016 blev det vedtaget at ændre vedtægter således at Investeringsforeningen Sparinvests afdelinger fremover kan inddeles i andelsklasser.

Dette betød ændrede navne på afdelingerne pr. 21. juni 2016 hvor Finanstilsynet godkendte ændringerne.

Navneændringen består alene i, at et ”KL” er tilføjet efter afdelingens eksisterende navn, og vil følgelig optræde med et ændret navn fremover på investorernes netbanker og bankopgørelser. Vi har oplevet, at investorerne på visse kurs-platforme skal tilføje afdelingerne til egne ”Min portefølje ” igen for at få automatisk daglig visning af kurser.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.