Nye afdelingsnavne i Investeringsforeningen Sparinvest og Sparinvest SICAV

25.07.2017
Sparinvest har opdelt de fleste afdelinger i andelsklasser – hvilket betyder ændrede navne på mange af Sparinvests afdelinger pr. 30 . juni 2017.
Navneændringen består alene i, at et ”A” er tilføjet efter afdelingens eksisterende navn(f.eks. Value Aktier KL er blevet til Value Aktier KL A), og vil følgelig optræde med et ændret navn fremover på investorernes netbanker og bankopgørelser. Vi har oplevet, at investorerne på visse kurs-platforme skal tilføje afdelingerne til ”Min portefølje ” igen for at få automatisk daglig visning af kurser.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.