Ny Tactical Asset Allocation-afdeling

23.05.2018
Sparinvests nye afdeling ’Sparinvest SICAV - Tactical Asset Allocation’ begrænser eksponeringen til aktier, når den økonomiske udvikling i verdensøkonomien tyder på ringe afkastmuligheder, eller når momentum i aktiemarkedet svækkes.

Vil du have fordelen af at sprede dine investeringer og samtidig muligheden for at udnytte aktuelle markedsudsving? Og vil du slippe for selv at følge aktivt med i udviklingen på de finansielle markeder, så er afdelingen måske noget for dig.

For den langsigtede investor er aktie-eksponering vigtig, men risikoen for store tab kan virke afskrækkende. Med ’Sparinvest SICAV - Tactical Asset Allocation’ får du et produkt, der sigter mod at være med på aktiemarkedernes opture, men som samtidig forsøger at styre uden om de store nedture.

Når ’Sparinvest SICAV - Tactical Asset Allocation’ ikke inve¬sterer i aktier, bliver der investeret i tyske statsobligationer, bl.a. fordi disse tidligere har demonstreret en tilbøjelighed til at stige, når aktiemarkederne falder.

Opstartsporteføljen var fordelt med 75 pct. i aktier og 25 pct. i obligationer, men skiftede pr. 1. juni 2018 til 25 pct. aktier og 75 pct. obligationer.

Afdelingen lanceres i to andelsklasser den 23. maj 2018,

  • Sparinvest SICAV - Tactical Asset Allocation DKK R
  • Sparinvest SICAV - Tactical Asset Allocation DKK W R

Andelsklasserne lanceres som unoterede, hvorfor de indtil videre kun kan købes via kontakt til et pengeinstitut. Vi forventer, at ’’Sparinvest SICAV - Tactical Asset Allocation DKK R’ børsnoteres i løbet af sommeren, hvorefter den kan købes via netbank. ’Sparinvest SICAV - Tactical Asset Allocation DKK W R’ er forbeholdt kunder med fuldmagtsaftaler i deres pengeinstitut og vil fortsat kun kunne handles der.

’Sparinvest SICAV - Tactical Asset Allocation’ er akkumulerende og udbetaler derfor ikke udbytte. Det betyder, at produktet er egnet til dig, som gerne vil investere bl.a. pensionsmidler og midler fra virksomhedsskatteordningen. Ved investering af frie midler sker der lagerbeskatning.

Læs mere om afdelingen her:

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.