Ny CEO i Sparinvest

20.08.2018
Efter 22 år på posten træder adm. direktør i Sparinvest Per Noesgaard den 1. september 2018 tilbage og lader stafetten gå videre til Jørgen Søgaard-Andersen, der siden årsskiftet har haft titel af både viceadministrerende direktør og investeringsdirektør.


Per Noesgaard
Skiftet har været planlagt gennem længere tid og for at sikre et vellykket chefskifte har Per Noesgaard og Jørgen Søgaard-Andersen siden sidstnævntes ansættelse i april 2016 arbejdet sammen om ledelsesopgaver internt og eksternt.

Bestyrelsesformand i Sparinvest Koncernen Klaus Skjødt udtaler:

"På bestyrelsens vegne er jeg særdeles tilfreds med, at Sparinvest nu kan skifte administrerende direktør på en så god og velforberedt måde. Samarbejdet mellem Per Noesgaard og Jørgen Søgaard-Andersen har været så tæt, at jeg ikke kan forestille mig en bedre måde at foretage så vigtigt et skifte på. Per Noesgaard og jeg har arbejdet rigtigt godt sammen, og jeg vil gerne takke ham for de mange år, han har arbejdet for Sparinvest. På den anden side ser jeg også frem til at arbejde sammen med Jørgen Søgaard-Andersen, der allerede har vist sit værd i rollen som både investeringsdirektør og viceadministrerende direktør.”

Siden sin tiltrædelse den 1. oktober 1996 har den nu 60-årige Per Noesgaard stået bag en imponerende udvikling i  Sparinvest, hvor kapitalen under forvaltning (AUM) er steget fra 2 mia. kr. i 1996 til nu 85 mia. kr. Den høje vækst er opnået på baggrund af en lang række strategiske tiltag indenfor både investeringsstrategi og udvidelse af forretningsområdet.

Blandt de vigtigste skridt kan nævnes fusionen med AndelsInvest året efter Per Noesgaard tiltrådte, gennemførelse af value-strategien, etablering af Sparinvest Holding, samt etablering af datterselskab i Luxembourg i 2001, hvor man i samme år også lancerede de første blandede afdelinger og en række passive indeksafdelinger gennem Sparindex. Blandt de seneste tiltag kan nævnes det meget succesfulde pensionskoncept Lokal Puljeinvest samt starten på digital distribution i starten af dette år. Alt sammen beslutninger som har været med til at sikre væksten i Sparinvest samt forberede virksomheden til fremtiden.

De seneste tre år har Sparinvest styret efter målene i den såkaldte ”Vision 2018” plan og efter opfyldelsen af planen har Per Noesgaard og bestyrelsen fundet timingen rigtig til at lade Jørgen Søgaard-Andersen overtage arbejdet med de kommende mål i en ”Vision 2022” plan.

Per Noesgaard udtaler:

”Jeg er meget glad for udnævnelsen af Jørgen Søgaard-Andersen og jeg kan simpelthen ikke forestille mig en bedre person både fagligt og menneskeligt til at overtage roret i Sparinvest. Jeg er også glad for at kunne aflevere Sparinvest med det bedste udgangspunkt for at komme i mål med Vision 2022.”


Jørgen Søgaard-Andersen

Mens Per Noesgaard har en bankbaggrund, så kommer den 52-årige Jørgen Søgaard-Andersen fra investeringssiden, hvor han før ansættelsen i Sparinvest i april 2016, var investeringschef i et hollandsk firma, chef for risikostyring i ATP Alpha og chef for Trading Market Risk i Group Risk Management i Nordea.

Som investeringsdirektør i Sparinvest har Jørgen Søgaard-Andersen i første omgang brugt sin baggrund indenfor risikostyring til at forfine de risikorammer Sparinvest arbejder med. 

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.