Ny afdeling: Value Bonds 2018 Udb.

09.01.2015
Sparinvest lancerer i dag en ny udbyttebetalende afdeling for virksomhedsobligationer, Value Bonds 2018 Udb.

Afdelingens obligationer løber til 2018 og er målrettet investorer, der ønsker en fast placering af deres opsparing. Til gengæld forventes du med afdelingen at få en højere rente end danske obligationer mod en mindre stigning i kreditrisikoen.

Value Bonds 2018 Udb. er udbyttebetalende og kan derfor både benyttes af investorer, som investerer for pensionsmidler og frie midler.

Afdelingen er en attraktiv mulighed for at investere i et mix af virksomhedsobligationer med kort tid til udløb. Ved at tilpasse løbetiden på de underliggende virksomhedsobligationer i afdelingen vil renterisikoen falde, jo tættere man kommer på december 2018. Som investor bør man imidlertid være opmærksom på kreditrisikoen.

Du kan få mere at vide om afdelingen ved at kontakte en rådgiver i dit pengeinstitut eller se afdelingens nøgletal her.

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.