Nervøsitet før amerikansk præsidentvalg

06.10.2016
Aktiemarkedet er nervøst, her en måneds tid før det amerikanske præsidentvalg. På under tre handelsdage steg VIX fra under 12 til over 20 i starten af september måned. Dette var formentlig primært relateret til usikkerhed i forbindelse med den amerikanske centralbanks rentebeslutning i september, men stigningen ville nok ikke have været så voldsom, hvis vi ikke havde et nært forestående præsidentvalg i USA.

Er der større risici forbundet med at være aktieinvestor nu, end det ellers normalt er tilfældet? Det mener chefstrateg i Sparinvest David Bakkegaard Karsbøl ikke. Der er i sagens natur med jævne mellemrum valg i USA, Europa og Japan. Der er også folkeafstemninger, krige og terror-handlinger. Men langsigtede investorer bør udelukkende se på prisen på investeringsaktiver.

Nok er aktier relativt højt prisfastsat på nuværende tidspunkt, men der er i realiteten ikke mange brugbare alternativer, hvis man ønsker at få bare et middelmådigt afkast på sine investeringer. Risikoen i lange obligationer står ganske enkelt ikke mål med afkastet ved hold-til-udløb. Desuden er prisfastsættelsen af erhvervsobligationer ikke specielt attraktiv.

Læs hele månedsrapporten her

Se også David Bakkegaard Karsbøls månedskommentar på video som dækker disse temaer:

00:03 - Hillary eller Trump - hvad betyder det?

01:48 - Energipriser trækker inflationen op

02:04 - Høje aktiepriser, men intet alternativ


Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.