Negative overskrifter fra udviklingslande

06.09.2018
August måned var domineret af negative nyheder fra udviklingslandene eller ’emerging markets’ (EM).

De dårlige nyheder var specielt centreret om Tyrkiet, Sydafrika og Argentina. Fælles for disse lande er, at de har en stor udlandsgæld udstedt i hård valuta samt store, løbende budgetunderskud og handelsbalanceunderskud (dog ikke Tyrkiet). Idet den amerikanske dollar har været en i opadgående tendens det meste af året, er disse landes statsgæld i stigende grad blevet vanskelig at servicere for disse lande. Det skriver chefstrateg i Sparinvest, David Bakkegaard Karsbøl, i sin kommentar for september. Endnu ser udviklingen i EM-landenes gældsmarkeder ikke ud til at have nogen væsentlig effekt på de udviklede markeder. Udover en håndfuld primært sydeuropæiske banker og ejendomsudviklere med eksponering i Tyrkiet vil en forværring af problemerne i Tyrkiet formentlig ikke medføre ’spill-over’ på øvrige markeder.

Aktiemarkederne har dog fået flere hjælpende hænder fra en ret stærk indtjeningsfremgang, Trumps skattereform og deregulering samt et solidt momentum og lav volatilitet. Det er dog min vurdering, at flere af disse ’hjælpende hænder’ vil falde bort, efterhånden som vi kommer ind i 2019, og hvis de ledende indikatorer ikke snart finder en bund, vil det være vanskeligt at bevare det nuværende momentum i aktiemarkedet.

Læs hele kommentaren - klik her

 

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.