Nedsættelse af omkostninger for yderligere udvalgte afdelinger i Sparinvest SICAV med virkning fra 1. december 2019

28.11.2019
Det er besluttet at nedsætte omkostninger for yderligere udvalgte afdelinger i Sparinvest SICAV med virkning fra 1. december 2019.

Sparinvests afdelinger med danske obligationer, har leveret gode positive afkast i år, men vi har valgt at foretage justeringerne for at tilsikre, at de udgør et attraktivt og konkurrencedygtigt investeringsalternativ, også i et investeringsmiljø præget af lave obligationsrenter.

Læs fondsbørsmeddelelsen for de børsnoterede afdelinger her.

Oversigt over ændringerne ses herunder:

ISIN kode   Obligationsbaserede afdelinger Omk. procent  Omk. pct. 
 LU0138507396  SICAV Long Danish Bonds DKK R  0,72  0,46
 LU1616401318  Long Danish Bonds DKK W R  0,52  0,31
 
 
 
 
 
 
 
 

Om os

Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 15 europæiske lande.

Garanti Invest har siden 2015 været en del af Sparinvest-koncernen.

 

Privatlivspolitik   |   Cookiepolitik

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.

Disse oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.